Folia techniczna

Posiadamy w ofercie materiał nadający się do zabezpieczeń produktów podczas transportu, magazynowania oraz przechowywania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Materiał jakim dysponujemy wyprodukowany jest z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

I etap produkcji folii technicznej

Folia PS spieniona jest wyrobem powstałym przez wytłaczanie polistyrenu nisko lub wysoko udarowego. Przetworzony materiał tworzy strukturę pianki. Gęstość pianki wynosi od ok. 23 do 100 kg/m³. Wytwarzane folie mają grubość od 1,5 mm do 3,5 mm. Folia nawijana jest w bobiny.

Po procesie wytłaczania folia spieniona wymaga sezonowania, która w zależności od grubości folii trwa od 5 do 15 dni (dłuższy okres dla folii grubszych) folia może być użyta do drugiego etapu produkcji.

Folia produkowana jest w kolorach ustalonych pomiędzy producentem, a odbiorcą. Do standardowej palety kolorów Producenta należą:

  • Zielony
  • Szary
  • Biały (naturalny)

II etap produkcji

Z folii odsezonowanej produkowane są płyty. Folia odwijana jest z rulonów i przeciągana przez układ dwóch zespołów grzałek. Temperatury grzałek i szybkość przeciągania dobrane są tak, że folia ogrzewana jest do temperatury formowania. Efektem ogrzania jest wzrost objętości pęcherzyków w piance, co powoduje zwiększenie grubości folii o ok. 40÷80% (większy efekt zwiększenia grubości folii występuje przy grubszych foliach). Osiągnięcie temperatury formowania tworzywa pozwala na zmianę powierzchni folii, w zależności od wymagań odbiorcy: za układem grzałek folia przeciągana jest przez układ walców formujących powierzchnię i jednocześnie kalibrujących grubość wyrobu. Po przeciągnięciu przez układ walców formujących powierzchnie folia jest częściowo wystudzona. Następnie folia prowadzona jest do stacji cięcia, gdzie ustalany jest ostateczny wymiar płyty. Zakres formatu płyty mieści się w szerokości do 1m, a w długości do uzgodnienia.

Zastosowanie produktu.

Folia wyprodukowana w I etapie produkcji nawijana jest na bobiny, które w zależności od swojej gęstości i przeznaczenia mają określoną długość. Każda bobina umieszczana jest na palecie w ilości 2 lub 4 szt.

W II etapie produkcji, w zależności od przeznaczenia formaty płyt układane są na palecie i zabezpieczane w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.

Każda wysyłka towaru (bobiny, płyty) zabezpieczana jest folią stretch, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

Potrzebujesz więcej informacji
o naszych produktach?

recycling

Produkty VTM Holding posiadają niezbędne certyfikaty i zaświadczenia, spełniając europejskie normy jakości i bezpieczeństwa.

Wyroby produkowane są w nowoczesnej i ekologicznej technologii, a odpady wykorzystywane w procesie recyklingu.